środa, 1 lutego 2023

22.02.2023 (ŚRODA) Master Class z Guru Dharamem w Warszawie


English version below

Mistrzowska Sesja Jogi Kundalini z Guru Dharamem, nauczycielem który uczy jogi na całym świecie od 40 lat i jest zanany w Polsce jako współautor książki „Kundalini esencja jogi” (wyd. ABA 2004) oraz jako prowadzącyw Polsce  od 2010 roku kursy nauczycielskie i warsztaty.                                        Więcej informacji: www.kundalinimedicine.com

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich którzy chcieliby zgłębić temat powiązań i blokad karmicznych oraz ich przekraczania  z perspektywy Jogi Kundalini oraz innej wiedzy nauczyciela

Spotkanie będzie doświadczeniem praktycznym, zawierać będzie praktykę dla ciała, medytacje oraz relaks oraz część teoretyczną.

Sesja będzie tłumaczona na język polski.

Weź ze sobą matę i wygodne ubranie.

Możliwość udziału w sesji online.

Miejsce:

Centrum Konferencyjne Zielna

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Data: 

22 luty 2023 g. 18.30-21.00

Inwestycja:

150 pln lub 25 GPB 

https://app.arketa.co/gurudharamkhalsa/checkout/W0Rn6hRTgpWBRZ0DFd7D

180 pln w dniu warsztatu


Zapisy i informacje:

Grazyna Smith 692 955 622

jogakundalini@gmail.com


Sesja która poprowadzi Guru Dharam ma tytuł:

The Blockbuster: Przedzieranie się przez kwadraty Karmiczne”.
Największe wyzwania w twoim życiu są powodowane przez kwadraty Karmiczne, które wywierają kontrolujący wpływ na rożne okoliczności z którymi się spotykasz.
Kwadraty te są tworzone przez Samskary - pozostałości z poprzednich wcieleń a które są waszą osobistą narracją karmiczną i które teraz tworzą cechy zarówno waszego życia wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Praktyka duchowa jest ukierunkowanym przyspieszaczem twojego osobistego procesu pokonywania przeszkód podczas kultywowania czystego potencjału Pustki.
Kundalini Shakti pokazuje nam, jak wykorzystać pęd chwili, aby przełamać blokadę karmy, używając mocy swojej siły twórczej i projekcyjnej.
Usuń znane i nieznane bloki ze swojego pola energetycznego.

Wtedy w Twoim życiu zapanuje harmonia, spokój i to, co starożytni nazywali „Boską szybkością”.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kundalini Yoga Master Session with Guru Dharam, a teacher who has been teaching yoga around the world for 40 years and is known in Poland as the co-author of the book "Kundalini esencja yoga" (ABA 2004) and as a teacher's course and workshop since 2010.

More info: www.kundalinimedicine.com

The meeting is  for everyone who would like to explore the topic of karmic connections from the perspective of Kundalini Yoga and other knowledge of the teacher.

The meeting will be a practical experience, it will include body practice, meditation and relaxation.

The session will be translated into Polish.

Bring a mat and comfortable clothes.

Place:

Zielna Conference Center

st. Zielna 37, 00-108 Warsaw

Date: February 22, 2023 at 18.30-21.00

Investment:

PLN 150 or GBP 25

https://app.arketa.co/gurudharamkhalsa/checkout/W0Rn6hRTgpWBRZ0DFd7D

PLN 180 (at the door)

Registration and information:

Grazyna Smith 692 955 622

jogakundalini@gmail.com


The Blockbuster: Breaking through Karmic Squares.

The greatest challenges in your life are caused by Karmic squares which exert a controlling influence on your circumstances.

These squares are created by the Samskaric residues from those previous lives which are your personal karmic narrative and which now form the features of both your inner and outer lives. Spiritual practice is a directed accelerant of your personal process to move through obstacles while cultivating the pure potential of Emptiness.

Kundalini Shakti shows us how to use the momentum of the moment to break the lock of karma using the power of your Creative and Projective force.

Clear blocks known and unknown from your energy field. Then harmony, tranquility and what the ancients called 'Gods speed' can prevail in your life.


Brak komentarzy: