czwartek, 13 kwietnia 2023

8 maja 2023 Master Class z Guru Dharamem

 


English version below

Mistrzowska Sesja Jogi Kundalini z Guru Dharamem ponownie w Warszawie.

Polecam spotkanie z nauczycielem który uczy jogi na całym świecie od 40 lat, jest znany jako współautor książki „Kundalini esencja jogi” (wyd. ABA 2004) oraz jako prowadzący od 2010 roku kursy nauczycielskie i warsztaty w Polsce.

Twoje Subtelne Ciało jest połączeniem ze Wszechświatem – kieruje przepływem strumienia Umysłu Kosmicznego. To jest jak praktyczne ujście dla twojej nieśmiertelnej duszy. Kiedy aktywujesz i rozświetlisz swoje Subtelne Ciało – cel tych zajęć – rozwijasz niezachwianą i spokojnie potężną obecność jogina, która przyciąga szczęście i tworzy jaśniejszy blask i boski rezonans. Te cechy zwiększają twoją zdolność do wysyłania potężnych modlitw i bycia stacją wysyłającą pokój.

Wydarzenie będzie doświadczeniem praktycznym, zawierać będzie praktykę dla ciała, medytacje oraz relaks. Sesja będzie tłumaczona na język polski. Weź ze sobą matę i wygodne ubranie.

Miejsce:
Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Data: 
8 maja 2023 (poniedziałek) g. 18.30-21.00

Inwestycja:
150 pln (miejsce rezerwuje zaliczka w kwocie 50 pln płatna na konto podane przy zgłoszeniu)
opcja online: 25 GPB płatna przez link:


Zapisy i informacje:
Grażyna Smith 692 955 622
jogakundalini@gmail.com
Kundalini Yoga Master Session with Guru Dharam again in Warsaw.

I recommend meeting a teacher who has been teaching yoga around the world for 40 years, is known as the co-author of the book "Kundalini esencja yoga" (ABA 2004) and as a teacher's course and workshop in Poland since 2010.

Your Subtle Body is your connection to the Universe - it navigates the flow of the cosmic mind stream. It is like the practical outlet for your immortal soul.
When you activate and shimmer your Subtle Body - the purpose of this class - you develop an unshakeable and calmly powerful yogini presence which attracts good fortune and creates brighter radiance and divine resonance. These qualities increase your capacity to project powerful prayers and be a sending station for peace.

The event will be a hands-on experience, including body practice, meditation and relaxation. The session will be translated into Polish. Bring a mat and comfortable clothes.

Place:
Zielna Conference Center
st. Zielna 37, 00-108 Warsaw

Date: 
May 8, 2023 (Monday) 6.30-9.00 p.m.

Investment:
PLN 150 (the place is reserved by an advance payment of PLN 50, payable to the bank account provided when registering)
online option (ZOOM): 25 GBP payable via link:


Registration and informations:
Grazyna Smith +48 692 955 622
jogakundalini@gmail.com