poniedziałek, 5 lipca 2021

LIPIEC_SIERPIEŃ Joga & Medytacja w Ruchu

 JOGA & MEDYTACJA

W RUCHU


LIPIEC-SIERPIEŃ 2021


wtorki 19.00-21.00

Folie Art School

ul. Piłsudskiego 4E

Warszawa  Wesoła

Praktyka jogi, tańca i medytacji w ruchu.

Inspiracją do pracy z ciałem będzie 12 archetypów jungowskich, które są odciskami zakopanymi w naszej nieświadomości. W psychologii archetypy to pierwotne wyobrażenia i wzorce zachowań, wraz ze sferę myślową i ładunkiem emocjonalnym, którego źródłem są utrwalone w psychice i w ciele zapisy powtarzające się w doświadczeniach wielu pokoleń. Są odbiciem instynktownych reakcji na określone sytuacje. Wraz z wzorcami zachowań biologicznego przetrwania archetypy mają stanowić strukturalne składniki nieświadomości. Interesuje nas wprowadzanie świadomości do tych obszarów poprzez ruch i odczuwanie kierunków geometrycznych w ciele i poza ciałem. Będziemy się uczyć jak pracować z energetyką i geometrią ciała.

"Nie zostaje się oświeconym wyobrażając sobie postacie światła, ale czyniąc ciemność świadomym. Późniejsza procedura jest jednak nieprzyjemna i dlatego nie jest popularna," Carl Jung

Zajęcia będą miały formę łagodnego ruchu w pozycjach na ziemi i na stojąco oraz zatrzymania się w głębokim relaksie. Zapraszamy wszystkich którzy chcą poznawać i wracać do siebie różnymi technikami doświadczania ciała i wychodzenia poza zwykłe poznanie.

Prowadzi:

medytacja i wizualizacja – Grażyna Felińska

joga tańca (Shakti Dance)– Grażyna Smith


opłata:

karnet 9 zajęć 270 pl

karnety 4 zajęcia 140 pln

pojedyncze zajęcia: 40 pln

 


obraz ze strony: https://www.alexgrey.com/art

Brak komentarzy: